Տեղամասերի քվեարկության մասնակցությունները, արագությունները 2017 և 2018

Վերլուծություններ » Տեղամասերի քվեարկության մասնակցությունները, արագությունները 2017 և 2018

Կարդալ քվեարկության կարգի մասին...

elections.am կայքում հրապարակված մասնակցության վերաբերյալ տվյալները, որոնք ներբեռնվել են համապատասխան ժամերին
2018թ. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
2017թ. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00« Վերադարձ