Տեղամասի քվեարկության մասնակցությունը, արագությունը - 2017 -2018 թթ.