Քվեների բաշխումը ըստ մասնակցության տոկոսների

Վերլուծություններ » Քվեների բաշխումը ըստ մասնակցության տոկոսների

Տեղամասերի ըստ մասնակցության տոկոսների դասավորվածությամբ քվեների բաշխման գրաֆիկները:
Կուսակցությունների քվեների բաշխվածությունը կախված մասնակցության տոկոսներից տեղամասերով դիտելու համար՝ ընտրեք քվեարկության արդյունքներ էջը, որտեղ սեղմելով մասնակ % գրությամբ վանդակի վրա աղյուսակը կդասավորվի ըստ մասնակցության փոքրից մեծ կամ մեծից փոքր տոկոսների հերթականությամբ ըստ համապատասխան տեղամասերի տվյալների:


ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ


« Վերադարձ