Հայաստանի Հանրապետությունում նախորդ ընտրությունների վերլուծությունը ներկայացվել է 2010 թվականին լույս տեսած այս գրքում


Download book
Ներկայացվում են ընտրական իրավունքի հիմնական սկզբունքներն ու ընտրություններում կիրառվող տարբեր ընտրական համակարգերը, որոշ երկրներում կիրառված, փոփոխված և այժմ գործող տարբեր ընտրակարգերը: Պարզաբանվում են ընտրակեղծիքների տեխնոլոգիաները, ընտրակեղծիքները կանխելու հնարավորությունները: Առաջարկվում են ընտրությունների, քվեարկությունների և քվեարկության արդյունքների ամփոփման, դրանց վերաբերյալ որոշում կայացնելու արդարության չափը, մաթեմատիկորեն ճշգրիտ գնահատելու մեխանիզմներն ու մեթոդոլոգիան: Մենք առաջարկում ենք ընտրակեղծիքների բացահայտման մեխանիզմ` ընտրական թվերը, ըստ տեղամասերի, միմյանց հետ համեմատելու միջոցով, ինչպես նաև մանդատների բաշխման հարաբերակցության հնարավոր փոփոխության ճշգրիտ հաշվարկի և ընտրակեղծիքներից անկախ, արդար բաշխվող մանդատների քանակն ու պատկանելիությունը որոշելու մեթոդ` "ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԹՎԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴ", տարբեր ընտրական համակարգերի համար:

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական համակար-գերի, ընտրական օրենսդրության, դրանց փոփոխությունների և կիրառության վերաբերյալ ներկայացվող որոշ մանրամաս-ները` ընտրական օրենսդրության և տարբեր տարիների օրենսդրական փոփոխությունների, անցած ընտրությունների, դրանց նկատմամաբ արտահայտված կարծիքների վերաբերյալ, գրքում շարադրված վերլուծություններն ու եզրակացու-թյունները հիմնված են փաստերի, վիճակագրական տվյալների, հրապարակված պաշտոնական թվերի, մաթեմատիկական ճշգրիտ վերլուծական հաշվարկների վրա: Գիրքը նախատեսված է բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են ընտրական իրավունքով, ընտրություններով և ընտրակեղծիքների օբյեկտիվ գնահատմամբ: