Ընտրողների թվերը՝ ըստ նախնական, վերջնական ցուցակների և քվեարկության նախնական արդյունքներով
Տեղամաս
Բնակավայր

MIN:
MAX:


Տեղամաս Ընտրողների թվերը
Police.am
ընդհանուր
2573779
09/12 11:00 ընտրող. 2592479 77 տեղամաս.
ընտրող. ավելացել է
18700 -ով
09/12/2018 20:00 Ընտրողների թվերը 2592481 2 տեղամաս.
ընտրող. ավելացել է
2 -ով
Ընտրող. ըստ նախնական արդյունքն.ՙ
2592616
86 տեղ. 09/12 և նախնական
թվերի տարբեր.
135
Քվ. մասնակից. 09/12 Քվ. մասնակից. նախնական արդյունք. 10/12 Մասնակից.
տարբեր.
10/12 - 9/12
1128
Բնակավայր